Våra nylon säkerhetshållare är godkända för tävling av FEI.


Samt våra inplastade träbommar är tillåtna för tävling!


Mer information klicka här.


Färgtillägg


A. Stoppa färgtilläggen i en hink med hett vatten. Behövs ej om du är stark i 'nyporna'.

B. Vik ut ena sidan så att den kan träs över bommen enligt fig 3C.

D. Håll knät på den sidan som är över bommen. Vik ut andra sidan och tryck till.