Våra nylon säkerhetshållare är godkända för tävling av FEI.


Samt våra inplastade träbommar är tillåtna för tävling!


Mer information klicka här.


Färgtillägg


A. Stoppa färgtilläggen i en hink med hett vatten. Behövs ej om du är stark i 'nyporna'.

B. Vik ut ena sidan så att den kan träs över bommen enligt fig 3C.

D. Håll knät på den sidan som är över bommen. Vik ut andra sidan och tryck till.


Dressyrstaket

Det rätta sättet att bygga Dressyrstaket.


1. Börja med ett hörn.

2. Planken skall sitta tätt mot konen.

3. Öppningen består av 3 plank, 2st 88cm och själva grinden 202cm.




OBS! Rid ytan, markytan mäts enligt bild.